SATMAYA ÇALIŞTIĞINIZ İŞÇİLERİN, EMEKLİLERİN, HALKIN MALIDIR !
SİZİN EMEĞİNİZ BİLE YOK !
SATAMAZSINIZ !

SGK MALLARININ SATIŞ KARARINA İTİRAZIMIZI, KAMUOYUNA AÇIKLAYACAĞIMIZ BASIN AÇIKLAMASI PORTAKAL GAZI, İTİŞ-KAKIŞ ve ZOR KULLANILARAK ENGELLENDİ.
Primlerimizle, alınterimizle biriktirilen SGK malları ve gayrimenkulleri, işçilerin ve bütün halkın değerleridir.
Yıllardır binbir emekle biriktirilen bu değerler bizden önceki kuşakların ve bizlerin alınteriyle çocuklarımıza bırakacağımız mirastır.
- Sosyal güvenliği, sosyal sigortaları "sosyal" olmaktan çıkaran; sağlık alanını ve sosyal güvenliği sermayenin kar ve rant alanlarına dönüştüren politikalarla, SGK nın gelir-gider dengesini bozarak sübvansiyonları ve bütçeden tranferi yıllık 135 Milyar liraya çıkaran politikalar sorgulanacağı yerde;
- SSK nın ilaç üretim ve fabrikalarını kapatan, satan uygulamalar sorgulanacağı yerde;
-Nerde hata yaptık? Nasıl düzeltiriz? denileceği yerde
SGK nın malları satışa çıkarılıyor. Kamunun birikimlerinin son kalanlarından Şeker Fabrikaları satılıyor.
- İşsizlik Sigortası birikimlerimizin işsiz kalan emekçiler yerine hükümetlerin keyfi amaçları uğruna ve sermayeye teşvik adı altında hibe ediliyor.
-Şimdi sıra SGK mallarını satmaya kadar gelmiştir. Demokrasinin temel değerlerinin askıya alındığı, OHAL ve KHK lerin yasalar ve anayasa ihlal edilerek uygulandığı ve uzatıldığı bir ortamda böylesi satışlar, uygulamalar adaletli ve şeffaf da değildir.
Buna itiraz ediyoruz. Vazgeçin.