'Sendikalı olun' çağırısı

Dev Turizm-İş Sendikası Genel Başkan Mustafa Yahyaoğlu, iş kollarının sendika üyelik oranları bakımından en kötü ikinci sektör durumunda olduğunu hatırlatarak sendikalı olmanın önemine değindi ve tüm işçileri sendikalı olmaya davet etti

'Sendikalı olun' çağırısı
Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkan Mustafa Yahyaoğlu, sendikaya üyelik oranlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunarak, “İş kolumuz sendika üyelik oranları bakımından en kötü ikinci sektör durumunda. Birincilik inşaat iş kolunda, çalışan her bin işçiden sadece 24’ü sendika üyesi. İkinci en kötü sektör ise turizm. Çalışan her bin işçiden sadece 36’sı sendika üyesi. Diğer bütün sektör çalışanları da ne yazık ki çok daha iyi durumda değil. Bu iş kolunda, Türk-İş’e bağlı TOLEYİS, Hak-İş’e bağlı OLEYİS ve DİSK’e bağlı Devrimci Turizm İşçileri sendikaları var. Ayrıca kurulmuş konfederasyon üyesi olmayan, 9 sendika daha var” dedi.

 
‘Mücadeleye devam’
Türkiye’de bağlı bulundukları iş kolunda 73 yıldan bu yana sendikal mücadele verdiklerinin altını çizen Yahyaoğlu, “En örgütsüz, dağınık ve işçilerin mağdur, perişan olduğumuz dönem bu son 20-25 yıl oldu. Her işçi turizmde çalıştığı yıllarına yanıyor. Turizmi terk ediyor, başka alanlarda çalışmak istiyor. Sanki diğer işçileri, bozulan adalet ve demokrasi eksiğimiz, kötüleşen çalışma koşulları, ekonomik krizler, işsizlik ve sendikasızlık, diğer sektörleri de vurmuyormuş gibi. Sendikaların örgütlü olmamasından, sendika yöneticilerini sorumlu tutarsanız yanlış yaparsınız. Her işçi kendi özgür iradesiyle bir sendikaya üye olabilir ya da olmaz. Sendikayı duymayan arkadaşlara, ‘Namazda gözü olanın, ezanda kulağı olur’  sözünü hatırlatırım.  Salgın ve işsizlik, büyük kriz çıkınca herkes sendika aramaya başladı. Sendika çalışanlara lazım. Tarafını belirlemiş, ilkelerini ve hedeflerini belirlemiş, güçlü bir işçi sendikası. Gücü sizin gücünüz olan bir sendika. 9 yıldan bu yana DİSK’e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası var ve örgütlenme çalışmalarını, çok zor koşullarda da olsa, sürdürüyor. Sendikaların ilkeleri ve hedefi olmalı. Taraf olmalı, işçi sendikası olduğunu unutmamalı” ifadelerini kullandı.

https://www.akdenizmanset.com.tr/sendikali-olun-cagirisi/171343/?__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22%3A%22dbb99ba8cd96310f9feabbb9ed11a19e72fcacb2%22%7D&fbclid=IwAR2SD3hf-wydnfzQdh_PIMDgEH-6yZpxCpxv5P46qCLo8v2Km_XwOAx--W8